தொடர்புக்கு

2/255, 3வது தெரு,
குறிஞ்சி நகர், அண்ணா தெரு,
வண்டலூர் , சென்னை - 600 048.
தமிழ்நாடு , இந்தியா

Contact Us

2/255, 3rd Street,
Kurunji Nagar, Anna Street
Vandalur, Chennai - 600 048.
Tamilnadu, India

Dr. M. Ponnavaikko Vice President (India) +91 98400 90652
Dr. Ulaganayagi Palani Secretary General (India) +91 98402 08429
Thiru R. Muthukumarasamy Treasurer (India) +91 99404 15883