ஆளுமை

1. பொது மன்றம் (General Body)
 1. மையக்குழு உறுப்பினர்கள் (Central Council Members)
 2. உலக நாடுகளின் நாட்டுக்குழு உறுப்பினர்கள் (National Council Members)
 3. தனி மனித உறுப்பினர்கள் (Individual Members)
 4. நிறுவன உறுப்பினர்கள் (Institutional Members)
2. மையக்குழு (Central Council)
 1. PRESIDENT
  Tan Sri Prof.Dr.T. Marimuthu
 2. VICE-PRESIDENTS
  Dr. M. Ponnavaikko (India)
  Dr. Jean-Luc Chevillard (France)
  Dr. Martha Selby (USA)
 3. SECRETARIES-GENERAL
  Dr.SP.Thinnappan (Singapore)
  Dr. Francis Muthu (USA)
  Dr.Ulaganayaki Palani (India)
  Dr. Krishnan Maniam (Malaysia)
 4. TREASURER
  R. Muthukumarasamy (India)
  Tiroumale Chetty (Mauritius)
 5. CO-ORDINATOR
  Dr.P. Maruda Nayagam (India)
3. செயற்குழு (Executive Committee)
 1. Dr. M. Ponnavaikko, Vice-president (India)
 2. Dr.Ulaganayaki Palani, Secretary General(India)
 3. Mr. R. Muthukumarasamy, Treasurer(India)
 4. Dr.P. Maruda Nayagam, Co-Ordinator (India)
4. குழும இயக்குநர்கள் (WTRA Company Directors)
 1. Dr. Murugesan Ponnavaikko – (DIN- 07316660)
 2. Mr. Rajagopal Muthukumaraswamy – (DIN- 01556666)
 3. Dr. Srinivasan Ulaganayaki - (DIN- 07450820)
 4. Dr. P. Marudanayagam – (DIN- 07513580)
 5. Dr. Elayaperumal Sundaramoorthy - (DIN- 07513581)
5. குழுமம் நிறுவியோர் (WTRA Promoters)
 1. Dr. M.Ponnavaiko S/o. S. Murugesa Udaiyar 2/255, 3rd Street, Kurinji Nagar, Vandalur, Chennai – 600 048. Vice Chancellor, Bharath University
 2. Mr. Muthukumara Swamy S/o. A. Rajagopal 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai – 600018. Director, Saiva Siddhantha Kazhagam
 3. Dr. Ulaganayaki D/o. V.Srinivasan Old No. 2/2, New No.5, Mahalingapuram, Chennai – 600 034. Prof. of Tamil, Stella Maris College, Chennai – 600 086
 4. Dr.P. Marudanayagam S/o. M.Paramasivam 11/6, Eighth Street, Parthasarathy Nagar, Adambakkam, Chennai – 600 0088. Fellow, Central Institute of Classical Tamil Studies, Chennai
 5. Dr.E. Sundaramoorthy S/o. T.Elayaperumal 16, Bharathi Street, Thirumalai Nagar Annexe Perungudi, Chennai – 600 096. Former Vice Chancellor, Tamil University, Thanjavur
 6. Dr.P.R.Nakeeran S/o. P.Rangappa 49, Pillayar Koil Street, Mettupalayam, Chennai – 600 033. Former Director Tamil Virtual Academy, Chennai
 7. Mr.R. Gandhi S/o.S.K.Ramasamy 66, Iii Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai – 600 020. Senior Advocate, Highcourt, Chennai